آینده نگاری

آینده نگاری

چشم انداز آینده:
امید می­ رود که کتابخانه عمومی آستان مقدس حسینی، به یک سیستم فرهنگی بزرگ در دنیا تبدیل شود در راستای انعکاس اندیشۀ متمدن اسلامی و رفع نیازهای پژوهشگران و ارائه منابع اطلاعاتی و خدمات مورد نیاز آنان نیز محقق شود. همچنین به سمت تعالی و پیشبرد انتشار دانش و فرهنگ اسلامی در کل جوامع گام بردارد و وضعیت منابع مذهبی، معنوی و اعتقادی را متناسب با رده­ بندی کتابخانه ­های توسعه یافته در سراسر جهان، بهبود بخشد.

رسالت:
تدوین مقالات با کیفیت بالا  و ارائه منابع دیجیتالی و همچنین حمایت از نیازهای پژوهشی پیشگامان کتابخانه عمومی آستان مقدس حسینی، ارائه بسته­ های فرهنگی، فکری و شناختی.
اهداف

  • ارائه محیط تحقیقاتی مناسب برای مطالعه و بحث
  • ارائه ترکیب جامع و متعادلی از منابع اطلاعاتی به شکل سنتی و دیجیتالی
  • ارائه خدمات کتابخانه کیفی در انواع مختلف متناسب با نیازها و خواسته­ های کاربران
  • بالا بردن سطح آگاهی و معلومات کاربران و تدارک برنامه­ های بازاریابی و ارئه خدمات مقدماتی
  • کارآموزی، بازآموزی و آموزش فعالان در زمینه کتابخانه
  • ایجاد و گسترش ارتباطات و همکاری با نهادهای اطلاعاتی دیگر در سطح محلی و منطقه ای و بین المللی