محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل ها


untitled-1-0

عنوان کتاب: محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل ها

نویسنده: سیروس علیدوستی

سال نشر: ۱۳۸۸

شابک: ۲-۱۰-۸۸۴۶-۹۶۴-۹۷۸

رده بندی کنگره: ۴۱۵۰ ZA/ع۸م۳ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی: ۰۲۵/۱۷۴۴

مشخصات نشر: تهران : شوراي عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه ، ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴۲۰

درباره کتاب:

محتوا با توجه به قالب ارائۀ آن به دو دستۀ محتواي دیجیتالی و غیردیجیتـالی تقـسیم مـی شـود. محتواي دیجیتالی که اساس این گزارش بر ارائۀ تعـاریف، مفـاهیم، و ابتکارعمل هـاي پیرامـون آن است یکی از بخش هاي مهم مجموعه هاي کتابخانه اي و آرشیوي است که اهمیت آن در سـالهاي اخیر روزبه روز بیشتر شده و در سطح سازمانی، منطقه اي، ملی، و بین المللی حجم زیادي از پـول و سرمایه براي ایجاد این محتوا و ابزارهاي ذخیره، توزیع، و تحویل آن به کـار بـرده شـده اسـت. در واقع محتواي دیجیتالی به تلفیق محتوا و فناوري دیجیتالی و به مجموعـۀ ویـژه اي از تولیـدات و خدمات در بازارهاي محتواي عمومی و رسانه ها یا صنایع خلاق اطلاق می شود. این گزارش براي پاسخ به نیاز اطلاعاتی طرح تولید و ساماندهی محتواي الکترونیکی ایران بـه آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایۀ محتواي دیجیتالی به شیوة مرور اطلاعات تنظیم شـده اسـت.

دانلود [3.48 MB]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code