انتشارات

انتشارات

۱۳۹۵/۱۰/۰۴
untitled-1-0

محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل ها

عنوان کتاب: محتوای دیجیتال؛ مفاهیم و ابتکار عمل ها

نویسنده: سیروس علیدوستی

سال نشر: ۱۳۸۸

شابک: ۲-۱۰-۸۸۴۶-۹۶۴-۹۷۸

رده بندی کنگره: ۴۱۵۰ ZA/ع۸م۳ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی: ۰۲۵/۱۷۴۴

مشخصات نشر: تهران : شوراي عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه ، ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴۲۰

درباره کتاب:

۱۳۹۵/۰۹/۱۱
untitled-1

کتاب راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران

عنوان کتاب: راهنمای پروفایل‌های علمی پژوهشگران

نویسندگان: رقیه قضاوی – زهرا اطرج

ویراستار علمی: دکتر رویا کلیشادی

سال نشر: شهریور ۱۳۹۵

شابک: ۲-۶۰۴-۵۲۴-۹۶۴-۹۷۸

مشخصات نشر: اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱۵

درباره